Vabad töökohad Rapla Vallavalitsuses

Rapla Vallavalitsus kuulutas välja avalikud konkursid keskkonnaspetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti ametikohtade täitmiseks. Samuti otsib klassiõpetajat Kabala Lasteaed-Põhikool.

Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada keskkonnaalase tegevuse korraldamine Rapla valla territooriumil. Keskkonnaspetsialisti  ülesandeks on koordineerida ja korraldada jäätmekäitlusega seotud tegevust; viia läbi vee erikasutuslubade, puurkaevude ja lokaalsete puhastusseadmetega seotud menetlustoiminguid; korraldada hulkuvate loomadega seotud toiminguid; viia läbi maavarade kaevandamise loa taotluste menetlustoiminguid; nõustada kodanikke oma pädevuse piires ja teostada muid valdkonnaga seotud menetlustoiminguid.

Sotsiaaltööspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas (erinevates piirkondades) sotsiaaltöö korraldamine, kodanike nõustamine ja abistamine konkreetsetes sotsiaalsetes probleemides.

Kabala Lasteaed-Põhikool ootab oma ridadesse klassiõpetajat, kes suunaks ja õpetaks kooli kõige nooremaid lapsi 1.-3.klassini.

Täpsemat infot leiad  Rapla valla kodulehelt

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background