Töötukassa toetab tasemeõppes osalemist[KUULA INTERVJUUD]

Tööl käiva inimese jaoks on taas kooli minek suur samm ja kindlasti tekib küsimus: kuidas töö- ja pereelu kõrvalt õppimisega toime tulla? Täiskasvanutel takistab hariduse omandamist eelkõige vajadus töötada ja sissetulekut teenida ning tihe töögraafik. Neid takistusi aitabki osaliselt ületada töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest. Olgu nendeks näiteks kulu transpordile või lapsehoiule, aga ka kaotus palgas, kui on tarvis õpingute ajal töötada väiksema töökoormusega.

Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks nendele inimestele, kel on eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetuse suurus sõltub sellest, kas inimesel on sissetulek. Kui sissetulekuid pole on toetuseks 260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot kuus.

Millistel erialadel õppimist toetatakse?

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal.  Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles. Nende seast leiab mitmeid õppekavasid, kus saab haridust omandada kaugõppes või töökohapõhises õppes. Erialade valikul on silmas peetud ka seda, millised on tööturu pikaajalised suundumused – milline amet on vajalik ka 10 aasta pärast. Tervise tõttu tööd vahetama pidavatel inimestel on võimalik minna õppima seda eriala, mis tervisest tulenevalt on inimesele sobilik.

Kuidas toetust saada?

Õppima minemine on tähtis otsus ja enne nii suurt sammu on hea spetsialistiga asja arutada. Seetõttu on töötukassa toetuse saamise eelduseks karjäärinõustajaga kohtumine. Nõustamise aja saab broneerida e-töötukassas või telefoni teel, soovi korral saab nõustamisel osaleda ka Skype teel.

Koos nõustajaga saab arutada, millisele erialale võiks õppima minna ja saab ka nõu, kuidas tasemeõppe toetuseks vajalikke avaldusi täita.

Eesti Töötukassa

Kuula ka Töötukassast Jevgenia Smirnova antud teemakohast intervjuud:

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background