Raplamaal algab hajaasustuse programmi taotlusvoor

05/02/2020

Tagasi

Raplamaa omavalitsused annavad teada, et alates 17. veebruarist 2020. a avaneb hajaasusutse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 17.aprill 2020.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasusutusega maapirkondades elavatele peredele head elutingimused. Programmi kaudu toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist, elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapiamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi üldtingimused on järgnevad:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Juhul, kui hajaprogrammist on toetust saadud varemgi, peab taotluse esitamise päeval eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.

Toetuse taotlemise täpsemad tingimused, nõuded ja kohustused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm”, mis on leitav Riigi Teatajast või Riigi Tugiteenuse Keskuse kodulehelt www.rtk.ee .

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background