Vaata, palju Raplamaa omavalitsused 1. klassi astujale toetust maksavad

Märjamaa vallas on alates 1. augustist kuni 30. septembrini esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemal, eestkostjal või lapse hooldajal võimalik esitada vormikohane taotlus Märjamaa valla eelarvest makstava ranitsatoetuse saamiseks. Toetuse suurus on 200 eurot.

Vormikohane taotlus on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel. Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuse sotsiaalosakonnas vastuvõtuajal kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78304 Rapla maakond.

Kohila vallas määratakse toetus pärast õpilaste nimekirjade kinnitamist. Kohila Gümnaasiumisse minevate laste vanemad saavad avalduse blanketi 1. septembril klassijuhatajalt. Toetuse suurus on 100 eurot.

Täiendav info: sotsiaalnõunik Väino Maasalu, tel 4894788.

Rapla vallas võib taotluse toetuse väljamaksmiseks esitada kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates, see tähendab alates 1. septembrist. Taotluse näidised on saadaval Rapla valla kodulehel alajaotuses “Blanketid”.

Esimesse klassi astuja toetus Rapla vallas on 70 eurot.

Kehtna vallas makstakse esmakordselt kooli mineva lapse toetust vastavalt eelarve võimalustele 1. klassi astuvatele lastele Vallavalitsuse korralduse alusel. Toetuse aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi vastava õppeaasta 10. septembri andmed.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada vastava kooli 1. klassi klassijuhatajale või kooli kantseleisse 11. septembriks. Toetus makstakse välja õigustatud isikule 1. oktoobriks.

Kõigi omavalitsuste ühiseks tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel registreeritud vastava valla elanikuks, kust toetust taotletakse.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background