Rapla vald ootab 31. augustiks taotlusi erinevatele tegevustele toetuse andmiseks

Käesolevast aastast on Rapla valla eelarvest järgneval eelarveaastal erinevate tegevuste toetamise taotluste esitamise tähtaeg 31. augustil (varasemalt pidid taotlused olema esitatud 10. oktoobriks).

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palutakse saata rapla valla e-postile rapla@rapla.ee.

Kultuuriharrastuse tegevustoetust saavad taotleda kunstilise eneseväljendusega tegelevad täiskasvanute ühendused, kes osalevad üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidude protsessis.

Toetuse eesmärgiks on hoida valla harrastuskultuuris kunstilist taset, järjepidevust ja mitmekesisust. Toetuse peamine sihtotstarve on kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamine.

Tegevustoetust kogukondlikele ühendustele saavad taotleda kogukondlikud ühendused (sh kogudused) põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks ülevallaliselt või piirkondlikult.

Spordiõppetoetust saavad taotleda Rapla valla lastele ja noortele spordiõpet korraldavad spordiorganisatsioonid.

Spordi tegevustoetust saavad taotleda kogukondlikud ühendused põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks ülevallaliselt või piirkondlikult.

Sotsiaalvaldkonna tegevustoetust saavad taotleda ühendused ja juriidilised isikud, kes tegelevad Rapla valla puuetega isikute või muude sotsiaalsete riskirühmadega. Toetuse eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade tegevuse toetamine.

Täpsemad tingimused ning taotluste vormid leiate valla kodulehe alajaotusest “Projektitoetused”.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background