Rapla vald ootab 15. septembriks projektipõhise toetuse taotlusi

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks projektipõhise toetuse taotlemise järgmine tähtaeg on 15. septembril.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada vallas sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi ja arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Toetust võivad taotleda:
1) mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud;
2) Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud:
1) valla elanikele korraldatavate ürituste ja ühistegevuste toetamiseks;
2) taotlejale erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et kaasfinantseeritava projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna (linn, küla, alevik, kant vms) või valla arenguks oluline ning soovituslikult sisaldub vastavas arengukavas.

Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt taotlus (taotluse vorm on valla kodulehel), mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed,
arveldusarve number);
2) info projekti kohta (toimumiskoht,
alguse ja lõpu kuupäev, eesmärk, kavandatavad
tegevused, eelarve).

Määruse ja kriteeriumitega saate tutvuda Rapla valla kodulehel valdkondade alajaotuses „Eeskirjad ja korrad“. Taotlused saata elektrooniliselt e-postile rapla@rapla.ee.

 

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background