Rail Balticu maakonnaplaneeringute kaebuse kohtuistung toimub 23. augustil

Kevadel keskkonnaorganisatsioonide poolt Rail Balticu maakonnaplaneeringute peale esitatud kaebust arutatakse Tallinna Halduskohtus 23. augustil kell 10.00.

Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust ja Mittetulundusühingu Eesti Looduskaitse Selts ning Kohila valla kaebused Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute peale Rail Baltic raudtee trassi asukoha määramiseks liideti. Kohus vaatab kaebuse läbi kolmeliikmelises koosseisus. Avalik istung toimub Tallinnas Pärnu mnt 7 kohtumaja saalis nr 222.

Kaebajad rõhutavad, et nad ei ole Rail Balticu rajamise vastu, ent soovivad, et seda tehtaks dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ning asjakohaste uuringute põhjal. Praeguses planeeringumenetluses ei ole analüüsitud ühtviisi läbi kõiki reaalseid asukohaalternatiive. Paljudele kohtus esitatud vastuoludele ja puudustele on juhitud tähelepanu ka planeerimismenetluse jooksul, kuid menetlejad pole siis neid arvestanud.

„Kohtusse pöördumiseks ei olnud varem võimalust ja seda võimalust ei tule ka hiljem. Loodame, et kohtuvaidlus aitab kaasa Rail Balticu vigade parandamisele,” sõnas kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal.

Tema sõnul mõjutas Riigikohtu lahend Hiiu tuuleparkide kaasuses oluliselt kõiki käimasolevaid ning tulevasi planeeringuid ja andis mitmeid suuniseid ka Rail Balticu kohtuasjades. „Viitame oma kaebuses samale Euroopa Kohtu lahendile, millele viitas nüüd ka Riigikohus oma otsuses. Seega Euroopa kohtu keskkonnaküsimuste praktikat peab ka meil rakendama,” ütles Humal.

Lisaks 23. augustil kohtusaali jõudvatele kaebustele on maakonnaplaneeringud vaidlustanud ka Eesti Georgraafiaselts, Kangru külaselts ja kaks eraisikut. Nende kaebuste arutamiseks ei ole kohtuistuneid määratud.

Kohtuasja materjalid on avalikustatud Avalikult Rail Balticust kodulehel. Advokaatidele ja kaebajatele saab esitada küsimusi 10 minutit enne kohtuistungi algust.

Avalikult Rail Balticust

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background