Osale konkursil “Aasta Võõrkeelealane Tegu 2018”

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskirja konkursil “Aasta võõrkeelealane tegu 2018″.

Aastatel 2018–2020 on Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja eelisteemad koolide avatus ja õpetajate pädevuse arendamine ning keeleoskuse edendamine piirialadel ja piiride üleselt. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid, mis on tulemuslikud ning uuenduslikud ja on innustanud õppima võõrkeeli.

Aasta võõrkeelealane tegu 2018 võib olla festival, keeleõppe materjalid, õpiring, keelteklubi, edukas keeleõppe projekt või võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

2018. AASTA EELISTEEMAD

1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures. Loe edasi…

2. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisega. Loe edasi…

KUIDAS TAOTLEDA?

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine.

Taotlusi saab esitada kuni 4. juunini 2018 (hiliseim saatmise kuupäev).

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel, täpsem info selgub septembris.

Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri

Sihtasutus Archimedes

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background