OECD raport: Eesti noortepoliitika mudel kuulub Euroopa parimate hulka

OECD raporti kohaselt on riikides, kus noorsootööle ja noortepoliitikale enam tähelepanu pööratakse, noorte usaldus riigi vastu suurem. Eestis usaldavad noored riiki enam kui vanemaealised, mis annab tunnistust noortepoliitika tulemuslikkusest.

Minister Mailis Repsi sõnul on OECD raport suur tunnustus ja suur rõõm, et riik on noorte usalduse välja teeninud „Saime raportist kinnituse Eesti noortepoliitiliste suundade tulemuslikkusele, see on olnud võimalik ainult seetõttu, et vabaühendused, kohalikud omavalitused ja riik on koondatud ühise visiooni taha, oleme määratlenud rollid ja vastutuse. Heameelt teeb ka see, et koguni 87% noortest on noorsootöös pakutavate tegevustega rahul,“ lisas minister.

Eesti Noorteühenduste Liidu esimehe Roger Tibari sõnul on noorteorganisatsioone vaja senisest rohkem kaasata neid puudutavate valdkondade otsustusprotsessidesse, sealjuures ei tohiks kaasamine piirduda vaid hariduse ja noorsootööküsimustega. “Hea on tõdeda, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ning noorteorganisatsioonide koostöö on muutunud tihedamaks, kuid noorte hääle kuuldavaks tegemine vajab täiendavat tuge,” nentis Tibar. “Noorte jõustamine selleks, et noored saaks panustada ühiskonda ja majandusse nõuab selget ja terviklikku visiooni koos tugeva strateegia ja finantsvõimekuse kasvatamisega. Leian, et Eestil on Põhjamaade eeskujul veel mitmeid arenguvõimalusi, kuid selleks esmalt vaja ühiselt kokku leppida edasised strateegilised eesmärgid.“

OECD raport „Engaging and empowering youth in OECD countries – How to bridge the “governance gap” on esimene omalaadne ülevaade riigivalitsemise korraldusest noorte osaluse vaatenurgast.

Noortepoliitika edukus on märk riigi tõhusast toimimisest
Raporti kohaselt domineerivad poliitikakujundamises vanemad põlvkonnad ning noortel ei ole sobivaid võimalusi poliitika mõjutamiseks ja oma hääle kuuldavaks tegemiseks. Noori portreteeritakse sageli vaid õpilaste või tudengitena ja kõrvale jäävad teised sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised vaatenurgad, mis mängivad otsustavat rolli noorte heaolus.

Raportis rõhutatakse, et noorte paremaks kaasamiseks peavad valitsused ja vabaühendused mõtlema ja tegutsema noortekeskselt. Noorte vabatahtliku tegevuse aktiivsus on toimiva ühiskonna näitaja ja selle toetamine on investeering ühiskonna arengusse. OECD raportis tuuakse esile, et noortepoliitika edukus on märk riigi tõhusast toimimisest ja demokraatia arengust.

Raportiga on võimalik tutvuda OECD leheküljel. Raportile oodatakse ka tagasisidet kuni 12. augustini.

Haridus- ja Teadusministeerium

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background