Noortegarantii tugisüsteemi kasutamist alustasid 35 omavalitsust üle Eesti

Eelmisel nädalal alustasid noortegarantii tugisüsteemi kasutamist 35 omavalitsust, nende seal Rapla ja Märjamaa vald. See tähendab, et üle Eesti on valmisolek pakkuda vajadusel tuge ligi 36% noortest vanusegrupis 16–26 aastat.

Noortegarantii tugisüsteem on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Noortegarantii tugisüsteem koosneb juhtumikorraldusest ning Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri (STAR) infosüsteemi lahendusest.

Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:
ei õpi;
ei tööta;
ei ole töötuna arvel;
ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
ei saa töötamise toetamise teenust;
ei tegele ettevõtlusega;
ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
ei kanna vangistust või eelvangistust;
ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Noorte Tugila eelmise aasta analüüs näitas, et sagedamateks riskiteguriteks, miks satutakse hätta, on lõpetamata haridus ja seejärel päritolu maapiirkonnast. See tähendab, et elatakse piirkonnas, kus pole töökohti, perede sissetulekud on väikesed ja puudub piisav ühistranspordisüsteem, et käia kaugemal tööl. Üheks noorte probleemiks on ka vähesed sotsiaalsed oskused. 2015. aasta sügisel käivitus 15–26aastaste mitteõppivate või -töötavate noorte toetamiseks Noorte Tugila programm. Kahe aasta töö tulemusel võib öelda, et ligi 52% noortest ei oleks programmi ise jõudnud, kui keegi poleks nende olukorda märganud või noore murele viidanud.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background