Muuseumisse vajatakse tegevjuhti

Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme (tegevjuhi ülesannetes) ametikoha täitmiseks. Juhatuse liige valitakse ametisse viieks aastaks.

Juhatuse liikme ülesanneteks on:
sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide elluviimine,
sihtasutuse strateegiline juhtimine,
sihtasutuse majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine,
sihtasutuse esindamine.

Kandideerimise eelduseks on:

 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus (ajalugu, arheoloogia, etnograafia, etnoloogia, kultuuriantropoloogia)
 • muuseumivaldkonna tundmine,
 • juhtimiskogemus,
 • juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest,
 • oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd,
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus,
 • väga hea eesti keele valdamine,
 • vähemalt ühe võõrkeele valdamine,
 • autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
 • visioon Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid järgnevate aastate arengusuundadest.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Töökoht asub Juurus.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.09.2018. a e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil aili.normak@rapla.ee või Mahtra Talurahvamuuseumi aadressil: Muuseumi 1, Juuru alevik, 79401 Rapla maakond märgusõnaga “Juhatuse liikme konkurss”.

Täiendav info telefonil 506 3873.

Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid põhikiri.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background