Ajalugu: Rapla “Hollywoodi” õhkimine [VIDEO]

05/02/2018

Tagasi

Rapla linn saab omale Eesti 100. sünnipäeva raames uue keskväljaku.
Keerame aga korraks ajalooratast tagasi ja vaatame Youtubes olevalt videoklipilt tulevasel keskväljakul asunud ja “Hollywoodiks” kutsutud hoone viimaseid hetki.

Rapla Hollywoodi ajalugu:
1984. aastal valmis hoone projekt.  1989. aastal algas ehitus, 1991. aastal liitus ehitusega Toivo Kurmet, kes lootis rajada suurejoonelise multimeediakeskuse. Sõlmiti ühise tegutsemise leping Rapla maakonnavalitsuse ja Kurmeti Eesti Kaubakompanii vahel.
1993. aastal anti pooleliolev ehitis Rapla maavalitsuse määrusega üle Rapla alevivalitsusele. Rapla maavolikogu kinnitas munitsipaalomandisse andmise, aga üleandmis-vastuvõtusakt jäi tegemata.
22. mail 1994. a. Rapla linnavalitsuse ja Toivo Kurmeti vahel sõlmitud leping sätestas ehituse jätkamise ja kokkuleppe, et linnavalitsus müüb hoone valmimise järel oma osa Toivo Kurmetile. Osalus oleks jagunenud 60% Kurmetile ja 40% Raplale.  Samas algasid Toivo Kurmeti vastu algasid kohtuasjad ja 2. augustil 1995 ta pankrotistus. Rapla linnavalitsus palus pankrotihaldurit arvata pankrotivara hulgast välja 40% Hollywoodist ehk linnavalitsuse osa. 2001. aasta veebruarinõupidamisel otsustasid kultuuriministeeriumi, maavalitsuse ja linnavalitsuse esindajad hoone lammutada. 12. detsembril 2001. kustutati Hollywood riigivararegistrist ning võeti vastu otsus hoone lammutamiseks, mille lõppfaasi võib näha ülalolevatel videokaadritel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background