Märjamaa valla kaasava eelarve hääletuse ettepanekud

Fotol: 2019. aasta Märjamaa valla kaasava eelarve võiduprojekt- Vana-Vigala välijõusaal

Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2020 sai ettepanekuid esitada 1.-30. november 2019, tähtaegselt esitati kolm ettepanekut. Kõik esitatud ettepanekud vastasid Märjamaa Vallavolikogu määruses 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel” esitatud nõuetele. Märjamaa vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 2-1.1/39 suunati rahvahääletusele järgmised ettepanekud (esitamise ajalises järjekorras):

1.      Mänguväljak jõukohaste ja turvaliste atraktsioonidega Vana-Vigala piirkonna eelkooliealistele lastele

Eesmärgiks on rajada laste mänguväljak Vana-Vigala mõisapargi lähedusse jõukohaste ja kaasaegsete atraktsioonidega laste mänguväljak, et eelkooliealistel lastel oleks koht, kus arendada füüsilisi ja sotsiaalseid oskusi ning veeta aktiivselt vaba aega. Avalikust mänguväljakust saavad kasu Vana-Vigala piirkonna 1-8 aastased lapsed, vanavanamaid külastavad lapsed ja lapselapsed, samuti mõisaparki külastatavate turistide lapsed, kes saavad mänguväljakul aega veeta.

2.      Tasakaalurada ja liumägi lastele

Eesmärgiks on  arendada Orgita keskuse välijõusaali juures olevat haljasala ning rajada sinna kolmeaastastele ja vanematele lastele tasakaalurada, mis aitab kaasa tasakaalutunnetuse arengule. Kõige pisematele on plaanis paigaldada liumägi. Välijõusaalile lisategevusi juurde rajades on võimalus kaasata ja ergutada peresid olema aktiivses ja füüsilises tegevuses. Tasakaalurada on kõikidele valla elanikele aktiivse füüsilise tegevuse harrastamiseks ilma ajapiiranguta. Kogu perel on võimalus aktiivselt koos väljas viibida, lapsed tasakaalurajal ja vanemad olemasoleval välijõusaalis.

3.      Laste mänguväljak Haimre rahvamaja parki

Eesmärgiks on rajada laste mänguväljak Haimre rahvamaja parki, et  Haimre-Kasti piirkonna lapse võiksid kokku saada ja üheskoos mängida ka väljaspool koduhoovi. Mänguväljak laiendab laste tegevusvõimalusi Haimre rahvamaja territooriumil toimuvate ürituste, nt suvesimmanite, jaanipäeva, kontsertide ajal ning rahvamajas korraldatavatel laste sündmustel, nt lastediskodel, vastlapäevadel. Avalikust mänguväljakust saavad kasu piirkonna lapsed ning Haimre rahvamaja külastajate lapsed.

Kaasava eelarve 2020 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 25.02.2020 kl 18.00 Märjamaa vallamaja ruumis nr 6 (Tehnika tn 11, Märjamaa alev).

Märjamaa valla kaasava eelarve 2020  rahvahääletus toimub 26. veebruarist kuni 18. märtsini 2020. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 29.01.2020. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Hääletada saab kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

Märjamaa valla kaasava eelarve projektide eestvedajad tutvustavad oma ettepanekuid ka Tre Raadio Raplamaa hommikuprogrammides.

 

 

 

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background