Vallad koguvad andmeid kasutuses olevate asbesti sisaldavate toodete kohta

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel kaardistatakse kinnistuid, kus leidub eterniiti või muid asbesti sisaldavaid materjale, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Nende leidmiseks ja hinnangulise koguse määramiseks on vaja kõikide vallaelanike abi!

Asbesti sisaldavate materjalide puhul on tegemist ohtlike jäätmetega! Asbesti sisaldab näiteks eterniit, aga ka muud vanad ehitusmaterjalid (nt isolatsioonimaterjalid).
Asbesti käitlemisel võib õhku paiskuda asbestitolmu, mis ei ole silmaga nähtav, kuid ohustab kõiki, kes seda sisse hingavad. Organismi sattunud asbestitolm võib tekitada asbestoosi, kopsuvähki ja teisi kopsuhaigusi. Ootame infot asbesti sisaldavate materjalide kohta, mis on kasutuskõlbmatud, on paigutatud selleks mitteettenähtud kohta ja võivad olla ohtlikud, kuid mille üleandmine (avalikelt aladelt ka koristus) nõuaks riigi- või kohaliku omavalitsuse poolset abi!
Andmete edastamiseks helistage telefonil
5668 8591. Samuti on võimalik saata e-kiri anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee või täita elektrooniline asbesti andmete kogumise teavitus. Andmed palutakse esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021.

Kaardistamiseks on vajalikud järgmised andmed:
• kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
• omaniku või elaniku kontaktandmed  (nimi, telefon või e-post);
• asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Rohkem infot ja ELEKTROONILISE TEAVITUSE VORM (sisse logida pole vaja) on leitavad SIIT.

 

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background