Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida

Maapiirkondades elavatele peredele avanes tänasest võimalus oma elutingimuste parandamiseks taotleda hajaasustuse programmist toetust. Taotlusi saab esitada programmis osalevatele kohalikele omavalitsustele kuni 17. aprillini.

Programmiga soovitakse tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Sellel aastal toetab riik hajaasustuse programmi 2,1 miljoni euroga. Kahel eelmisel aastal on riigi toetus olnud samas suurusjärgus. Programmi toetusvahenditest panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise omafinantseeringuna.

Viimastel aastatel on hajaasustuse programm olnud taotlejate seas väga populaarne. Näiteks 2019. aastal esitati programmis 3022 projektitaotlust, neist rahastati 1465. Riigi toetus oli  2,2 miljonit eurot, omavalitsused panustasid 2,3 miljonit eurot ning toetuse saajate omafinantseering oli samuti 2,3 miljonit eurot.

Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud selle aasta 1. jaanuari seisuga. Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot majapidamise kohta ja taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest. Täpsema info leiab kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.

Programmis osalevate kohalike omavalitsuse kontaktid leiab riigi tugiteenuste kodulehelt www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

allikas: Rahandusministeerim.ee

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background