Kohila vallas planeeritakse geoloogilisi uuringuid

Foto: www.pexels.com

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa taotluse.

Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas eraomandis olevatel katastriüksustel Rätsepa ja Võhma.

 

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,80 hektarit ja tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ning kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 meetrit. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus, täitekruus, ehitusliiv ja täiteliiv. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513, Rapla.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background