Kohila otsustas teha Raplale ettepaneku haldusüksuste piiride muutmiseks

Kohila Vallavolikogu otsustas 28. augustil toimunud istungil teha ettepaneku Rapla Vallavolikogule haldusüksuste piiride muutmiseks endise Juuru valla külade Järlepa, Pirgu, Lõiuse, Mahtra, Jaluse, Sadala ja Kalda arvamiseks Rapla valla koosseisust Kohila valla koosseisu.

Selle otsusega toetab Kohila vald külade elanike poolt 14. juunil 2018 Rapla vallavolikogule esitatud „Haldusüksuste piiride muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Kohila Vallavolikogule” eelnõud. Kohila vallavanem Heiki Hepner on rõhutanud, et Rapla volikokku kandideerinud nimekirjade esindajad lubasid, et nad arvestavad selles küsimuses külaelanike sooviga ja ta loodab, et nii tõesti tehakse. „Protsess on olnud pikk, kuid nüüd on aeg sellega tõsiselt tegeleda, enne kui võetakse vastu arengukavad ning tehakse valdades pikaajalisi plaane”.

2017. aasta 1. märtsil esitasid seitsme küla elanikud Juuru Vallavolikogule taotluse haldusüksuse piiride muutmise algatamiseks. Taotluses palusid loetletud külad arvata end Kohila valla koosseisu. Seoses haldusreformiga läbi viidud elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitlusel koguti ka andmeid külade kaupa ning küsiti kas toetate ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks Kohila vallaga, Rapla vallaga või ei toeta kumbagi. Küsitluse tulemustest selgus, et 93% külade elanikest eelistasid liitumist Kohila vallaga. Juuru vallavolikogu erakorralisel istungil 3. aprillil 2017. aastal ei saanud eelnõu vajalikku poolthäälteenamust ning hääletustulemusega 4 poolt ja 5 vastu hääletati see menetlusest välja. Haldusreformi käigus sundliideti Juuru vald Rapla vallaga.  Piirkonna elanike soov kuuluda Kohila valda ei ole sellest ajast muutunud ning suve alguses esitasid elanikud oma soovi nii Rapla kui Kohila volikogule.

Haldusreformi käigus ei ole arvestatud alati piirkondade tõmbekeskustega. Sarnaseid probleeme on kerkinud üles mitmes Eesti piirkonnas.

Kohila vallavalitsus


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background