Kehtna Vallavalitsus tellib Järvakandi alevi tööstusala teede ja tänavate rekonstrueerimiseks põhiprojekti

Reaalprojekt OÜ koostab Kehtna Vallavalitsuse tellimisel Järvakandi alevi tööstusala teede põhiprojekti, mille mahus rekonstrueeritakse Saeveski, Lauavälja, Vana-Asula tänavad ja Tupiku tee.

Käesoleva projekti eesmärgiks on ehitada välja osa 2014. aastal valminud detailplaneeringuga kavandatud tänavate võrgustikust ja parklatest. Töö käigus korrigeeritakse tänavate plaanilahendust vastavalt tööstusala piirkonna vajadustele, ehitatakse tänavatele ja mahasõitudele uus kate, juhitakse ära sajuvesi ning rajatakse uus tänavavalgustus.

Rekonstrueeritavate tänavate sõidutee laius on 7 meetrit. Vana-Asula põik tänava idaserva ehitatakse kõnnitee laiusega 2,5 meetrit. O-I Production Estonia Rahu tänava poolse sissesõidu juurde rajatakse ringtee koos veoautode ootealaga ja nihutatakse ligipääsu Saare ja Rahu tänavatele. Ehitustööde käigus tuleb ka Vana-Asula põik ning Rahu tänava ääres likvideerida mõned puud.

Projektilahendustega on võimalik tutvuda Kehtna valla kodulehel.

Paberkandjal projektiga on võimalik tutvuda Järvakandis Tallinna tänav 17 tööpäeviti kell 8.00 – 17.00, reedel kell 8.00-15.00-

Ettepanekuid projektilahenduse osas on võimalik esitada kuni 20.07.201 e-postiga aadressil katrin.kuum@kehtna.ee või kirjalikult Tallinna tänav 17, Järvakandi.

Projekti teostamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background