Juuru Rahvamaja vajab kõnniteid ja platside väljaehitamist

Juuru Rahvamaja/ Foto: Jaak Kadarik

Käimasoleva Rapla valla kaasava eelarve raames külastavad rahvahääletusel osalevate ideede autorid Rapla Tre Raadio hommikuprogrammi.

Kõigil asjaosalistel on võimalus oma projekte lähemalt tutvustada ja põhjendada, miks just nende idee väärib Rapla valla kaasa eelarve rahastust.

Eile käis Tre Raadiol külas Juuru Rahvamaja juhataja Terje Kaur, kes rääkis kohaliku rahvamaja renoveerimisest, tegemistest ja rahvahääletusel osalevast ”Juuru Rahvamaja kõnniteede ja platside väljaehitamine” ideest.

Juuru Rahvamaja uuendamine on toimunud etapiviisiliselt. Juuru valla vahenditega on renoveeritud maja välisfassaad, vahetatud aknad ja paigaldatud uus katus. Käesoleva aasta alguses laiendati saali ja paigaldati uus parkettpõrand. See sai teoks tänu rahvamaja majanduskulude kokkuhoiule, aga suuresti ka rahvamaja poolt korraldatud mitmetel sihtotstarbelistel tänuüritustel kogutud rahaga. Põrandavahetuseks eraldati raha ka ühinenud Rapla valla eelarvest.

Tänu oluliselt kenamaks saanud välimusele ja tunduvalt paranenud soojapidavusele on rahva, sh ka ruume rentida või üritusi korraldada soovivate inimeste huvi rahvamaja tegevuse vastu märgatavalt kasvanud. Uuenenud fassaadile ja siseruumidele on praegu negatiivseks kontrastiks hoonet ümbritsevad lagunenud asfalt- ja muldkattega kõnniteed ja platsid, mis eriti kevad-sügishooajal muutuvad poriseks ja raskesti läbitavaks.

Rahvahääletusel osalemise eesmärgiks on Juuru keskasula kultuuri-, haridus- ja spordikeskuse väljaehitamise jätkamine vastavalt Juuru aleviku kultuuri- ja spordipargi detailplaneeringule.

Idee täide viimise olulisus seisneb selles, et valla üks renoveerimisprojekt saaks rahastuse korral ühe etapi võrra valmimisele lähemale. Tegemist on kompleksse lähenemisega: üle tee asuva kooli hoonete renoveerimine, rahvamaja etapiviisiline korrastamine, spordiala väljaehitamine.

Sihtrühmaks võib pidada eelkõige Juuru piirkonna erinevas vanuses inimesi, ürituste külastajaid, huvi- ja taidlusringides osalejaid. Kindlasti ka potensiaalsed ruumide rentnikud, kes rendirahaga annavad panuse maja ülalpidamiseks.

Idee kogumaksumus on 29 004 eurot koos käibemaksuga, mis sisaldab ettevalmistustöid, aluse ehitamist ja paigaldust.

Rapla valla kaasava eelarve rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga (15. veebruar 2018) Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel,samuti identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, piirkonnakeskustes või kõigis Rapla valla raamatukogudes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Kuula lisaks ka Juuru Rahvamaja juhataja Terje Kauri antud intervjuud: 

 

Teiste Rapla valla kaasava eelarve hääletusel osalevate ideede kohta saab lugeda Rapla valla koduleheküljelt.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background