Ettevõtetel on võimalus saada lammutustoetust

Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi või nende valitseva mõju all olevaid allüksusi, valitsusasutuse hallatavaid riigiasutusi või eraõiguslikke juriidilisi isikuid nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste lammutamisel, kui nimetatud hoonete ja rajatiste renoveerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Teenus sobib, kui kasutusest välja langenud hoone või rajatis asub kohalikule omavalitsusele või selle valitseva mõju all olevale allüksusele, valitsusasutuse hallatavale riigiasutusele või eraõiguslikule juriidilistele isikule kuuluval kinnisasjal või tema kasuks hoonestusõigusega koormatud kinnistul.

Erakorraliselt jagatakse sellistel tingimustel toetust kuni 2020 aasta lõpuni.

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile kov@kredex.ee. Täpsem informatsioon ja taotluse esitamise tingimused aadressil – https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/lammutustoetus-kohalikele-omavalitsustele

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background