Kehtestati Rail Baltic raudteetrassi asukoht Raplamaal

Foto: www.pexels.com

Riigihalduse ministri käskkirjaga kehtestatud „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramise” Rapla maakonnaplaneeringuga on leitud sobivaim asukoht Rail Baltic raudtee koridorile Rapla maakonnas.

Asukoht on valitud selliselt, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale.

Planeeritud trassikoridori pikkus Rapla maakonnas on 55 km ja see kulgeb läbi Kohila, Rapla ja Kehtna valla territooriumi. Trassi laius on hajaasustuses 350 m, mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja kaitsevööndit.

Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehel: http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud Rapla maakonna alajaotuses.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background